top of page

با اهداء کمک به ALC:

هدیه شما زندگی را دگرگون می کند

مرکز سوادآموزی بزرگسالان شهرستان اوزوکی یک سازمان 501 (c) (3) است.

شماره مالیاتی ID فدرال ما 46-2787588 است.

 

فقط یک راه برای دادن وجود ندارد! برای یافتن بهترین مناسب برای شما ، این گزینه های اهداکننده دیگر را بررسی کنید!

bottom of page