top of page

پیروزها

Tutor and Student

برای تأثیر ماندگار ، لطفاً مرکز سوادآموزی بزرگسالان در اوزوکی را در وصیت نامه خود بگنجانید. مزایای یک بوق این است که در حالی که هنوز زندگی می کنید و از مالیات املاک اجتناب می کنید هیچ هدایایی ساخته نمی شود. توزیع می تواند یا به عنوان یک دلار خاص یا به عنوان درصدی از املاک انجام شود. لطفاً با تماس با سارا گیلدائی ، مدیر اجرایی با شماره 262-546-0020 ، هدیه املاک ساخته شده به نفع مرکز سوادآموزی بزرگسالان شهرستان اوزوکی را به ما اطلاع دهید.

تمام راه های دیگر برای اهدای عضو را بررسی کنید!

bottom of page