کمپین سالانه

Board Photo 2020.jpg

لطفاً به مرکز سوادآموزی بزرگسالان در کمپین سالانه شهرستان اوزوکی اهدا کنید. 100٪ هيئت مديره و كاركنان ALC به برنامه سالانه اهدا كرده اند.

</s>avkanî

می توانید بین هدیه یک بار انتخاب کنید یا هدیه ماهانه مکرر از هر مبلغی را تنظیم کنید.

تمام راه های دیگر برای اهدای عضو را بررسی کنید!